Breedveld & Schröder

Een zilveren huwelijk die ons goud waard is. Lees hier over hoe Hans Marsé van Breedveld & Schöder voor binding met zijn klanten en partners zorgt en daarbij groei stimuleert voor zijn bedrijf en zijn directe omgeving,   

 

 

Case study | Breedveld & Schröder

 

-Juli 2021-

Interpersoonlijke relaties, of het nu sociaal is of zakelijk, ontpoppen zich snel wanneer er sprake is van gezamenlijk voordeel en overeenkomstige interesses. Veel van onze relaties die nu nog steeds aan ons verbonden zijn, dateren uit de jaren 90’. Deze sterke en langdurige samenwerkingen hebben wij meestal te danken aan onze gezamenlijke liefde voor voetbal. En dan met name het voetbal van Hans’ favoriete club Ajax. Binnen de zakelijke kringen van deze Amsterdamse club is ook de relatie met Breedveld & Schröder ontstaan. In deze Case Studie gaan we in gesprek met eigenaar Hans Marsé.

Kenmerkend aan onze samenwerking met Hans Marsé en Breedveld & Schröder is de voortdurende ontwikkeling van het dienstenaanbod van Team Loyalty, wat uiteindelijk een groot aandeel heeft gehad in onze werkwijze van vandaag de dag.
Zoals we ook al besproken hebben in de Case study van Van Keulen Hout en Bouwmaterialen, hebben onze langstlopende klanten een heel ander initieel contact gehad met Team Loyalty, dan bedrijven die we tegenwoordig als klant mogen begroeten.Team Loyalty was in de jaren ‘90 namelijk actief als uitgever. Specifiek was Team Loyalty onder andere verantwoordelijk voor het uitgeven van het officiële Ajax Magazine, waarbij advertentieruimte werd verkocht aan bedrijven met een groot Ajax-hart. Dit kloppende Ajax-Hart had zich ook genesteld in de borstkas van Hans Marsé.

 

Hans Marsé | Eigenaar – Breedveld & Schröder

‘Wij waren natuurlijk enorm trots om adverteerder te zijn in het Ajax Magazine. Hierdoor kwamen we dan ook voor het eerst in aanraking met Rolf van Aller en Team Loyalty. Verder zijn we continue sterk verbonden geweest met het zakelijke netwerk van Ajax, wat zich onder andere uitte in de huur van een skybox. Dit hebben we tot een aantal jaar geleden volgehouden. Relatiebeheer en voetbal is voor ons dus altijd een sterke combinatie geweest’

De relatie met Breedveld & Schröder startte bij de advertentieruimte, maar groeide al snel in de breedte naar de faciliteiten omtrent de exploitatie van aandeelhoudersplaatsen, door middel van het persoonlijke uitnodigingstraject.
Hier kwam vervolgens de uitbreiding van het evenementenaanbod bij en later was ook het stuk kennisvergaring (lees: klanttevredenheidsonderzoek) onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst.
Los van deze ontwikkeling in het dienstenaanbod, wat andere klanten van Team Loyalty eveneens meemaakte, hebben we ook nauw samengewerkt bij de communicatie omtrent de verhuizing van Amsterdam naar Almere (2001). Bovendien is Team Loyalty een aantal jaar daarvoor betrokken geweest bij de viering van het honderdjarig bestaan van Breedveld & Schröder. En om de lengte van onze samenwerking nogmaals kracht te onderstrepen: Inmiddels kan Breedveld & Schröder alweer 125 kaarsjes uitblazen.

 

Hans Marsé | Eigenaar – Breedveld & Schröder

‘HET KOST EEN PAAR CENTEN MAAR DAN HEB JE OOK WAT ‘

Ik ben enorm goed te spreken over het complete dienstenaanbod van Team Loyalty. Van de voorzorg, het onderzoek en het online platform tot het evenementenaanbod zelf en de nazorg. We hebben al die jaren geweldige resultaten weten te behalen. Soms ging de samenwerking om grote klantgroepen, waar hogere bedragen bij gemoeid waren en soms werd dit enthousiasme voor een periode ingedamd.

 

In het zakenleven werkt dit wat mij betreft net zo. Ik wil mijzelf geen wijsgeer noemen, maar met mijn ruim 50 jaar werkervaring in het vak kan ik de hoog- en laagconjunctuur binnen mijn sector redelijk goed voorspellen.

Zo hebben we soms te maken met schaarste en soms kampen we met enorme drukte. Soms staan de marges onder druk en op andere momenten rijzen de prijzen de pan uit! En vlak natuurlijk het stilvallen van complete schakels in de keten vanwege een pandemie niet uit. Dat is niet altijd makkelijk, maar zo gaan die dingen nu eenmaal. Mijn filosofie met betrekking tot relatiebeheer past hier goed bij. Zorg dat je de klant altijd op de juiste manier aandacht geeft. Soms moet je daarbij wat afstand nemen en soms moet je juist hard werken om de banden sterk te houden.

 

Zo heb ik wel eens een financieel geschil gehad met een goede klant. Toen ik deze uitnodigde in de skybox in de ArenA, samen met zijn echtgenote, hebben we een enorm leuke middag met elkaar kunnen hebben en is dit geschil op een plezierige manier ter sprake gekomen en opgelost. Het punt is dat ik de klant uitnodigde voor een fijne middag. En toen dit lukte was het zakelijke geschil ook weer snel onderdeel van het verleden. 

 

Wat dat betreft is de relatie met Rolf (van Aller) ook altijd zo gegaan. Soms iets erbij en soms iets eraf. En voor je het weet ben je ruim 25 jaar verder…

Sport en spel wordt op allerlei manieren gewaardeerd door Breedveld & Schröder. Vooral op lokaal gebied zijn zij enthousiaste ambassadeurs van allerlei activiteiten.

Zo is Breedveld & Schröder al vele jaren sponsor van de Botterrace in Almere. Een prachtig zeil-event waarbij diverse `Botters’ met elkaar de strijd aan gaan. Ook Breedveld & Schröder mengt zich met een eigen Botter in deze strijd. Hans geeft aan dat dit voornamelijk bij slecht weer een geweldig spannende ervaring kan zijn.
De Botterrace is dan ook onderdeel van het evenementenassortiment, dat door Team Loyalty wordt aangeboden aan relaties van Breedveld & Schröder. En met succes! Klanten komen uit alle windsteken ‘aanwaaien’ om dit evenement eens mee te maken.

Hans Marse - Breedveld & Schröder

Hans Marsé

 

Ook de lokale voetbalclub Almere City FC is een belangrijk onderdeel van de sponsoring van Breedveld & Schröder. Vanaf de beginjaren (2001) is Hans betrokken bij de club. Mede op verzoek van directieleden die hij kent van het Ajax-netwerk. Hans en Breedveld & Schröder hebben in al die jaren een groot aandeel gehad in de groei en professionalisering van de businessclub.

Almere City- Hans Marse - Breedveld & Schröder

Hans Marsé | Eigenaar – Breedveld & Schröder

‘Almere is een stad in opkomst, zonder historie. Wij vinden het belangrijk om de omgeving op de kaart te zetten en om ondernemingen met elkaar te verbinden. Uiteraard komt ook een belangrijk deel van onze klanten en personeel uit deze omgeving, wat extra motivatie geeft om met volle overtuiging mee te helpen met de groei van Almere op sportief en zakelijk gebied. En puntje bij paaltje: ‘Ik vind het natuurlijk ook veel te leuk allemaal’. In Team Loyalty vinden we onder andere een partner om de relaties te versterken die buiten Almere gevestigd zijn’.

 

Vanaf januari 2022 wordt het evenementenprogramma hervat. Dit is even stopgezet vanwege de Corona-pandemie. De geplande activiteiten voor een grootse viering van het 125 jarig jubileum heeft helaas om dezelfde reden geen doorgang gevonden. Een deel  van het vrijgemaakte feestbudget werd ingezet voor shirtsponsoring van Almere City FC. Vanaf 2022 kunnen we de klanten weer opnieuw verwennen met de herstart van het evenementenprogramma.

Hans antwoord als volgt op de vraag: Wat is jouw visie omtrent klantloyaliteit en relatiebeheer in de komende periode? 

Hans Marsé | Eigenaar – Breedveld & Schröder

‘Wat mij betreft gaan we de komende jaren op deze voet verder. Persoonlijke service en sterke (menselijke) relaties blijven de boventoon voeren binnen succesvol relatiebeheer. In een tijd waarin modernisering en vooral digitalisering een grote rol speelt, is het belangrijk dat we deze waarden in stand weten te houden. Een grote uitdaging van Team Loyalty als je het mij vraagt. Wellicht heeft Corona deze digitalisering zelfs nog versneld, waardoor we elkaar steeds meer via een videoscherm zullen (blijven) ontmoeten. Persoonlijke ontmoetingen zijn voor mij heel belangrijk. Daarom heb ik in jaargang 2020 een fikse allergie gekregen voor ‘Zoom-meetings’. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Straks als de ‘digitale generatie’ zich verder opwerkt in MT’s en hierop volgend de touwtjes in handen neemt, zal de waarde van persoonlijk contact NOG belangrijker zijn. Maar tegelijkertijd ook steeds ongrijpbaarder’.

 

Voorlopig hebben we het meer dan 25 jaar met elkaar volgehouden en heeft Robin Marsé (‘zoon van’) de communicatie tussen Team Loyalty en Breedveld & Schröder inmiddels op zich genomen. Uiteraard staat Hans zelf nog met beide benen in de organisatie, dus hem zullen we zeker niet uit het oog verliezen. 

Hans Marsé en Breedveld & Schröder zijn een enorme bron van mogelijkheden voor Team Loyalty geweest. Door mee te denken, vertrouwen te geven en om trends te lokaliseren, zijn wij onder andere in staat geweest om onze dienstverlening uit te bouwen tot het aanbod dat we tegenwoordig gewend zijn. Voor de lezer van deze Case Studie is de kern van het verhaal van Breedveld & Schröder hopelijk duidelijk;

Sterke relaties zijn essentieel voor het voortbestaan en de groei van ondernemingen, inclusief de omgeving waarin zij opereren. De succesfactoren hiervoor zijn gepaste aandacht, eindeloos enthousiasme en onderling vertrouwen.

Team Loyalty Contact

PLAN EEN ONLINE DEMO MET ONS IN

Kom in contact met onze consultants en ontdek, via een online presentatie, de mogelijkheden voor uw organisatie