Onderzoek

Hoe we een compleet beeld over uw relaties opbouwen

Door Event Matching te combineren met onderzoek ontstaat er per relatie een compleet beeld. U weet waar uw klant van houdt, hoe tevreden hij is en hoe hij uw dienstverlening ervaart.

Net Promoter Score (NPS)

We gebruiken de NPS om met slechts een paar korte vragen direct een beeld te krijgen van het huidige situatie.

Net Promoter Score
  • Promoters (score 9-10) zijn enthousiaste klanten die actief uw bedrijf promoten bij andere mensen. De klanten zijn een belangrijk onderdeel van uw groeistrategie.
  • Passives (score 7-8) zijn tevreden maar passief, ze zullen vertrekken naar de concurrent als ze een beter aanbod ontvangen.
  • Detractors (score 0-6) zijn en raden andere mensen af zaken met u te doen.

Loyalty Scan

Met de Net Promoter Score (NPS) identificeren we tevreden, ontevreden of loyale klanten. Hiermee maken we inzichtelijk in welke relaties u moet investeren. We meten dit met slechts vijf korte vragen waardoor we een hoge respons behalen.


Klanttevredenheidsonderzoek

Met klanttevredenheidsonderzoek helpt Team Loyalty om uw primaire processen te verbeteren. We maken inzichtelijk hoe uw relaties uw bedrijf ervaren, waarom bepaalde klanten ontevreden of juist tevreden zijn.

Klanttevredenheidsonderzoek

Kwalitatief onderzoek

Bij een klein klantenbestand is het vaak mogelijk om meer informatie uit respondenten te krijgen met kwalitatief onderzoek. Hierbij krijgen we de kans om uitgebreid door te vragen om de onderzoeksvraag verder uit te diepen.


Service Center

Soms is het voor het onderzoek noodzakelijk om de respons te verhogen bij specifieke doelgroepen. Team Loyalty heeft een professioneel Service Center met medewerkers die gewend zijn om op directieniveau te bellen.

Service Center