opkomst van uw relatie-evenement

Zes manieren om de opkomst van uw relatie-evenement te verhogen

De gemiddelde no-show op relatie-evenementen is hoog. Het gemiddelde, van het aantal genodigde dat op het laatste moment afzegt, ligt tussen de 20 – 30%. Hoge no-show zorgt voor onverwachte kosten, een daling van het rendement van het evenement en het is een gemiste kans om een band met uw klant op te bouwen.

Evenementen voor relaties organiseren kost veel tijd en geld, terwijl de juiste relaties vaak niet op komen dagen. Uit ons onderzoek blijkt dat hiervoor de volgende redenen zijn aan te wijzen:

  • De relatie kan niet
  • De relatie wil niet
  • De relatie mag niet
  • De relatie is niet bereikbaar
  • De verkeerde persoon wordt benaderd
  • Dezelfde groep klanten wordt veelvoudig uitgenodigd

Het succes van relatie-evenementen wordt bepaald naar aanleiding van de opkomst, de mate waarin een relatie aangeeft nogmaals uitgenodigd te willen worden en de waardering die de genodigde aan het evenement toekent.

Hieronder zes tips om de opkomst van uw relatie-evenement te verhogen, waardoor u meer rendement uit uw relatiebudget haalt.

Tip 1: Zorg voor een breed aanbod

Niet iedere relatie kan op dezelfde datum. Bied daarom evenementen aan die op verschillende data plaatsvinden. Hiermee vergroot u de kans dat de genodigde naar tenminste één van de evenementen toe kan. Daarnaast verlaagt u de kans dat de uitnodiging aan een collega wordt gegeven, waardoor de verkeerde persoon wordt bereikt.

Tip 2: Vraag naar interesses en voorkeuren

Smaken verschillen. Nodig relaties alleen voor een evenement uit wanneer deze aansluit op hun interesses en voorkeuren. Dit vergroot de kans dat zij op de uitnodiging ingaan, op het evenement verschijnen en op een sterkere relatie. Wanneer u uw relaties bijvoorbeeld uitnodigt voor een golftoernooi maar u weet niet of zij daar geïnteresseerd in zijn, is de kans op hoge no show groter en dat u de gewenste relatie opbouwt kleiner.

Tip 3: Informeer of de genodigde op de uitnodiging in mag gaan

Niet iedere werknemer mag van zijn bedrijf een uitnodiging aannemen. Ga daarom eerst na wie uitgenodigd mag worden en of tot welk bedrag. Niemand vindt het leuk om uitgenodigd te worden voor iets waar hij of zij niet heen mag. Wanneer de werknemer aangeeft niet op uitnodigingen in te mogen gaan, vraag wat de reden daarvan is. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat de werkgever aan een maximum bedrag gebonden zit.

Tip 4: Neem telefonisch contact op

Niet iedereen reageert op een digitale uitnodiging. Uit onze data blijkt dat bij een derde een reactie uitblijft. Neem met deze groep, telefonisch contact op. Na telefonisch contact, geeft 40% alsnog aan mee te willen doen aan het evenementenprogramma.

Tip 5: Benader de juiste persoon

Weet wie u uitnodigt. Met een uitnodiging op maat voorkomt u dat de uitnodiging aan een collega van de relatie wordt doorgegeven, waardoor de verkeerde persoon wordt bereikt en de boodschap achterblijft. Een actueel klantenbestand is hierbij essentieel.

Tip 6: Nodig niet altijd dezelfde personen uit

Houd bij wie u voor welk evenement heeft uitgenodigd. Dit zorgt ervoor dat uw relaties niet verzadigd raken.

Wanneer u de opkomst van uw relatie-evenementen wilt verhogen, dient u in de wensen en behoeften van uw relaties te voorzien. Door het aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te maken, vergroot u de kans dat uw evenement opvalt en dat de genodigden uw evenement bezoeken.

Rendement uit het relatiebudget

Loyale klanten zorgen voor meer rendement en stabiliteit. Team Loyalty koppelt relaties aan evenementen en nodigt hen op maat uit. De klantrelatie versterkt en het relatiebudget wordt beter besteed. 

Meer info